РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Зам.- министър Чавдар Георгиев и кметът на Кърджали Хасан Азис подписаха Споразумение за изпълнение на проект „Регионален център за управление на отпадъците– Кърджали“
14/05/2014

 

Заместник-министър Чавдар Георгиев и кметът на Кърджали Хасан Азис подписаха Споразумение за изпълнение на проект „Регионален център за управление на отпадъците– Кърджали“

Финансирането на проекта се осъществява със средства от Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”
 

Заместник-министър Чавдар Георгиев и кметът на Община Кърджали Хасан Азис, подписаха Споразумение между Министерство на околната среда и водите и Община Кърджали за изпълнение на проект „Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали“.
 
Финансирането на проекта се осъществява със средства от Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” по Постановление на Министерски съвет № 19 от 07.02.2014 г.
 
След спиране на първоначалния проект за изграждане на РЦУО Кърджали, стартирал в началото на 2009 г. с финансиране по програма ИСПА, МОСВ предприе спешни действия за решаване на създадения проблем, породен от липса на регионално депо.
 
Съгласно споразумението, МОСВ ще предостави 6 млн. лева на Община Кърджали за 2014 г., за етапно изпълнение на строителни и монтажни работи и строителен надзор за довършване на клетка 1 и съпътстваща инфраструктура, изграждане на клетка 2 и последващо закриване и рекултивация на клетка 1 към Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали.
 
Община Кърджали ще подготви документации за обществени поръчки, ще проведе процедурите по Закона за обществените поръчки и ще сключи договори с избраните изпълнители на строителните и монтажни работи и строителния надзор.
 
При подписването заместник-министър Георгиев допълни, че с това споразумение се поставят основите на още по-доброто сътрудничество между държавата и общината в изпълнение на целите по опазване на околната среда и специално в областта на управление на отпадъците.
 
В отговор Хасан Азис благодари от името на жителите на община Кърджали и на кметовете на другите седем общини към този проект, за партньорството от страна на министерството, и на служителите и експертите, които работят за приключване  на дългата сага на депото за отпадъци в Кърджали.
 
Реализацията на проекта е в изпълнение на целите, залегнали в европейското и национално законодателство в областта на управление на отпадъците. 
 

МОСВ