РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоекспертите извършиха 109 проверки през април
07/05/2014


     През април експертите от РИОСВ- Хасково извършиха  109 проверки на 108 обекта. Дадени са 47 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство.  Съставен е един акт и са издадени две наказателни постановления на стойност 2 500 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 5 261,00 лв.

     Издадените наказателни постановления са на ,,В и К“ ООД- гр.Кърджали за неподдържане на ПСОВ- с.Ново Соколино в режим на правилна експлоатация и на ферма за патици в с.Върбица за изпускане на отпадъчни води в дере, приток на р.Каяклийка без необходимото разрешително за заустване. Съставен е акт на ТЕЦ „Марица 3“ АД, гр. Димитровград, затова че дружеството не поддържа необходимото качество на заустваните води в съответствие с условията на комплексните разрешителни. На Зеления телефон през месеца са постъпили 11 сигнала, един от които неоснователен.