РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Причинител за замърсяването на река Банска е “Каменецa”АД констатираха експерти от РИОСВ – Хасково
14/08/2006

Получените до момента резултати от анализите на взетите проби доказаха, че измирането на рибата в р.Банска е причинено от нарушения технологичен режим на Пречиствателната станция на “Каменец”АД, град Пловдив, която обработва отпадните води на предприятията от северната индустриална зона на Хасково. Установено е, че изтичащите от станцията отпадъчни води многократно превишават нормите, определени в разрешителното за заустване.

По препоръка на инспекцията дружеството “Каменец”АД веднага е взело мерки за намаляване натоварването на пречиствателната станция и подобряване технологията на пречистване на отпадните води.

След получаване на официалните резултати от физикохимичния анализ на взетите проби за нанесените поражения на водните екосистеми по р.Банска РИОСВ – Хасково ще наложи еднократна санкция по Закона за опазване на околната среда в размер от 3 000 до 5 000 лева.