РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

МОСВ е основен партньор на кампанията на bТV „Да изчистим България за един ден“
11/04/2014

Министерство на околната среда и водите е основен партньор на кампанията на bТV „Да изчистим България за един ден“

За трета поредна година Министерство на околната среда и водите е партньор на кампанията на bTV „Да изчистим България за един ден“. Министър Искра Михайлова ще изпрати писма до всички кметове на общините в страната и до НСОРБ за съдействие и координация на дейностите по транспортиране на отпадъците, събрани по време на почистването.
 
На 26 и 27 април 2014 г. общините ще бъдат освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъка от своята територия. Ще бъде осигурен свободен достъп до съществуващите общински и регионални депа за транспортните средства, които ще се включат в инициативата.
 
Със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС),  МОСВ  ще предостави за кампанията 38 500 чувала и 38 500 чифта ръкавици, които ще бъдат разпределени по общини в страната.
 
Министерството ще предостави на областните администрации 3550 единични  ваучери за гориво, всеки на стойност 20 лева, които ще бъдат разпределени от ПУДООС на  база официално публикувани данни за събраните количества отпадъци по области през  2013 г.   
 
В деня на почистването- 26 април, във всички 16 регионални инспекции по околната среда и водите на територията на страната ще има Зелен телефон за въпроси на гражданите, свързани с организацията по предаване на отпадъците.