РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Стартира изграждането на Регионална система за управление на отпадъци в регион Хасково
08/04/2014

Проектът е на стойност 29,3 млн. лева и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”


  
Министър Искра Михайлова и кметовете на общините Хасково, Димитровград и Минерални бани направиха първа копка за стартиране строителството на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Хасково. Проектът е на обща стойност 29,3 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Бенефициент е община Хасково с партньори общините Димитровград и Минерални бани.
 
“С усилията на общината и екипа на Управляващия орган на ОПОС трябва да изградим едно модерно съоръжение”, каза министър Михайлова пред гостите на събитието. Към изпълнителите на проекта, министърът отправи пожелание за успешна и спорна работа, за да има регион Хасково съвременна система за управление на отпадъците. На жителите на района министър Михайлова пожела търпение до завършването на обекта, който ще бъде реализиран в рамките на година и половина. 
 
“Ние изпълняваме и реализираме тези проекти, не само защото имаме ангажименти към Европейския съюз, а и защото това е част от повишаване на стандарта на живот в България, подобряване качеството на живот на българските граждани, в това число и на жителите на Хасково, Димитровград и Минерални бани”,  каза в заключение министър Михайлова. 
 
Кметът на община Хасково Георги Иванов подчерта, че това което започва днес е резултат от дългогодишните усилия на общината и на упоритостта на екипа, работещ по проекта, довела до успешен край започнатото. „ Имаме екип, достоен за уважение и той носи огромна отговорност за приключването на проекта в срок. Ще търсим помощта на Управляващия орган за съвместна дейност и постигане на добри резултати, каквато е и политиката на Министерството на околната среда и водите”, допълни кметът.
 
По проект е предвидено изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците и производство на RDF-гориво от отпадъци с капацитет 42 тона годишно, инсталация за компостиране на зелени отпадъци, както и на Пречиствателна станция за отпадъчни води. Очакваното количество на третираните оптпадъци е 44 341 тона годишно. Реализацията на проектното предложение ще позволи закриването и рекултивацията на старите сметища, което ще допринесе за подобряване качеството на околната среда и жизнения стандарт  на населението в региона.