РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Причина за замърсяването на реките Хасковска и Бели кладенец са казаните за производство на ракия, констатираха експерти от РИОСВ - Хасково
14/08/2006

Основната причина за замърсяването на реките Хасковска и Бели кладенец, които текат през областния град са казаните за производство на ракия. Това сочат предварителните резултати от химичния анализ на взетите проби на отпадни води от два от ракиените казани в града, констатираха експерти от РИОСВ – Хасково. Резултатите показват силно органично замърсяване на изпусканите води от казаните.

Според разрешителното за заустване на отпадни води на казана за производство на ракия, намиращ се в местността “Каменец” индивидуалното емисионно ограничение за количеството необходим разтворен кислород за разграждане на всички органични съединения, изпускани в река Бели кладенец е 100 mg/l (милиграма на литър). Данните от лабораторните изследвания сочат, че този кислород в отпадните води е близо 2 200, което говори за наличието на силно органично замърсяване в тях.

Резултатите от химичния анализ на отпадните води на казана за производство на ракия, разположен в стопански двор в града пък показват още по-голямо замърсяване с органични отпадъци. Измереният разтворен кислород, необходим за разграждането на тези замърсители до въглероден диоксид и вода е 5 000 mg/l, при норма 70.

РИОСВ – Хасково е предписала на собствениците на двата ракиени казана незабавно да почистят утаителите от събраните утайки и да поставят механичните решетки, както и да не се допуска изхвърляне на отпадъчни продукти във водните обекти.

За неизпълнение на предписанията в посочените срокове Закона за опазване на околната среда предвижда санкции в размер от 2 000 до 20 000 лева.

След получаване на окончателните резултати от химичния анализ на отпадните води следва и съставянето на актове на нарушителите по Закона за водите.