РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоекспертите провериха 104 обекта през март
01/04/2014


     През март експертите от РИОСВ- Хасково извършиха  106 проверки на 104 обекта. Дадени са 49 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство.  Издадени са 2 наказателни постановления на стойност 1500 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 31 663 лв. 

     Издадено е наказателно постановление на завод за каучукови изделия затова, че дружеството не поддържа в изправност пречиствателното си съоръжение. Другото наказателно постановление е издадено  на Община Свиленград за нарушаване условията на решение на директора на РИОСВ- Хасково, като е извършена гола сеч по бреговете на река Пъстрогорска в с. Пъстрогор. Съставен е и акт на ракиен казан за неизпълнение на дадено предписание за подаване на заявление за издаване на разрешително за заустване. На Зеления телефон през месеца са постъпили 6 сигнала.