РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 27.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Заместник–министър Атанас Костадинов връчи ключовете на 51 високопроходими автомобила, един от които за РИОСВ- Хасково
26/03/2014


     Заместник–министър Атанас Костадинов вчера връчи ключовете на 51 високопроходими автомобила, които ще се използват за подобряване на охранителната, оперативната и контролна дейност на територията на трите национални парка– Рила, Пирин и Централен Балкан и на десет РИОСВ, съответно в Хасково, Бургас, Монтана, Пловдив, Русе, Стара Загора, Варна, Благоевград, Пазарджик и София за осъществяване на охраната на резерватите и поддържаните резервати. 

     Автомобилите са доставeни по проект „Транспортно–техническо обезпечаване изпълнението на дейности в защитени територии изключителна държавна собственост”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. По проекта ще бъдат доставени и противопожарни транспортни средства, оборудване за гасене на пожари, както и оборудване и екипировка за извършване на поддържащи и възстановителни дейности в резервати и национални паркове. Общата стойност на проекта е 7,5 млн. лева.

     Целта на проекта е обезпечаване с транспортно и техническо оборудване за извършване на подържащи и възстановителни дейности в местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в резервати и национални паркове, изключителна държавна собственост.

         

     На територията на РИОСВ- Хасково има един резерват „Вълчи дол” и 4 поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”.

   


 

Резерват "Вълчи дол" и Поддържан резерват "Борака"
Снимки: Вл.Трифонов