РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Заместник–министър Атанас Костадинов връчи ключовете на 51 високопроходими автомобила, един от които за РИОСВ- Хасково
26/03/2014


     Заместник–министър Атанас Костадинов вчера връчи ключовете на 51 високопроходими автомобила, които ще се използват за подобряване на охранителната, оперативната и контролна дейност на територията на трите национални парка– Рила, Пирин и Централен Балкан и на десет РИОСВ, съответно в Хасково, Бургас, Монтана, Пловдив, Русе, Стара Загора, Варна, Благоевград, Пазарджик и София за осъществяване на охраната на резерватите и поддържаните резервати. 

     Автомобилите са доставeни по проект „Транспортно–техническо обезпечаване изпълнението на дейности в защитени територии изключителна държавна собственост”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. По проекта ще бъдат доставени и противопожарни транспортни средства, оборудване за гасене на пожари, както и оборудване и екипировка за извършване на поддържащи и възстановителни дейности в резервати и национални паркове. Общата стойност на проекта е 7,5 млн. лева.

     Целта на проекта е обезпечаване с транспортно и техническо оборудване за извършване на подържащи и възстановителни дейности в местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в резервати и национални паркове, изключителна държавна собственост.

         

     На територията на РИОСВ- Хасково има един резерват „Вълчи дол” и 4 поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”.

   


 

Резерват "Вълчи дол" и Поддържан резерват "Борака"
Снимки: Вл.Трифонов