РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Световен ден на водата 2014- Вода и енергия
19/03/2014

 

     Световният ден на водата се провежда ежегодно на 22 март с цел световната общност да се застъпи за устойчиво управление на водните ресурси и привлече общественото внимание върху важността от наличие на прясна вода. Темата на Световния ден на водата през 2014 г. е «Вода и енергия» . А периодът 2005- 2015 г. е обявен от ООН за  Международно десетилетие за “Вода за живот".

     Министерство на околната среда и водите ще отбележи Световния ден на водата– 22 март с Национална информационна кампания под надслов „Всяка капка си струва”, която включва различни инициативи в цялата страна.

     РИОСВ- Хасково подготви специална презентация за значимостта и начините за пестене на водата,  предназначена за открити уроци и беседи с ученици от Хасково. В много училища и детски градини ще бъдат проведени информационно- образователни дейности, посветени на водата под формата на разяснителни кампании съобразени с възрастта на децата, изработване на постери и презентации, изложби, открити уроци с ученици и тематични занимания с деца от предучилищна възраст. Регионалната екоинспекция предостави на голяма част от училищата в региона информационно- образователни материали по темата.          

     Първи в областта с открит урок отбелязаха Деня на водата учениците от ОУ "П.Славейков"- Димитровград, които работят по проект "Чиста вода за здравословен  свят". Стоян Литов- гл. експерт по опазване на водите от РИОСВ- Хасково запозна малките природолюбители с интересни факти за значимостта, влиянието на човека и мерките за опазване на водите в природата. Урокът продължи под формата на беседа. От страна на училището бяха изработени и раздадени специални брошури за Световния ден на водата, а Регионалната инспекция осигури на децата презентация по темата, информационно- образователни материали и календари с празниците на природата през годината.  На 20 март в училището ще се проведе състезание на тема "Водата- извор на живот" по повод Деня на водата в което се очаква учениците да покажат знания и сръчност. 

     Учениците от ОУ"Св.св.Кирил и Методий"- Димитровград  ще отбележат Световния ден на водата с тематична изложба от рисунки и фотографии. По традиция ще украсят училищните чешми с ламинирани изображения на водни капки с призив „Пестете водата!”. На 21 март учениците ще получат и поставят върху облеклото си отличителни стикери чрез които ще акцентират и засвидетелстват съпричастността си по отношение значимостта и опазването на водата. 

     ОУ "Шандор Петьофи"- Хасково ще организира във фоайето на училището тематична изложба от рисунки и сувенири, изработени от децата на тема "Водата- извор на живот". С открит урок по темата и поредица от информационно-образователни дейности ще отбележат празника и учениците от екоклуба към ОУ „Л.Каравелов”- Хасково.

     По повод Световния ден на водата МОСВ, Басейнова дирекция- Пловдив и Община Кърджали  организират на 22 март Общоградски хепънинг в гр. Кърджали, съвместно с РИОСВ- Хасково.

     Световният ден на водата- 22 март се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата. През 2014 г. ООН ще работи в тясно сътрудничество с държавите- членки и другите заинтересовани страни за колективно насочване на вниманието към връзката между Вода и Енергия. Тази взаимовръзка е от жизнено значение  особено с цел преодоляването на неравенството и подобряване на битовите условия на хората, които живеят в гета и бедни селски райони. За много от тях достъпът до чиста питейна вода, подходяща канализация и безопасна храна е въпрос на оцеляване, което в голяма степен зависи от вида и качеството на енергийните услуги.  Световната годишна тема Вода и Енергия има също за цел да улесни разработването на политики и хоризонтални рамки от мостовите министерства и сектори, водещи по пътя към енергийната сигурност и устойчивото използване на водите в зелената икономика. Особено внимание ще се обърне на  отличаването на най-добрите практики, които могат да направят с вода реална и ефективна „зелена индустрия”.

     Цели на Световния ден на водата 2014:
1. Повишаване информираността за взаимовръзките между  вода и енергия;
2. Принос към политическия диалог, който се фокусира върху широк спектър от въпроси, свързани с взаимовръзката Вода и Енергия;
3.Да демонстрира, чрез каузи, вземането на решения в енергийния сектор и сферата на водите, че интегрираните подходи и решения по водно-енергийните въпроси могат да постигнат по-големи икономически и социални въздействия;
4. Да идентифицира политическите формулировки на въпросите, свързани с развитието и капацитета, в които организацията ООН, може да направи значителен принос;
5.Да определи ключовите заинтересовани страни във връзката Вода– Енергия и активно да ги ангажира в по-нататъшното развитие на водно-енергийните връзки.
     
За допълнителна информация Тук