РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Обявени са 8 защитени местности в региона по модела на растителните микрорезервати
11/03/2014


     Резултатите от изпълнението на дейностите по проект "Пилотна мрежа от малки защитени територии и видове растения в България по модела на растителните микрорезервати", изпълняван по програма на ЕС за околна среда Life+ в периода 01.01.2010-31.03.2014г. с бенефициенти Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН и МОСВ ще бъдат представени на заключителна работна среща в РИОСВ- Хасково.

    В изпълнение на проекта на територията на РИОСВ- Хасково са обявени 8 защитени местности за видовете Провански салеп в землищата на с.Лозенградци и с.Априлци, Триразделнолистен ериолобус в местностите Ливадите и Даневата чешма в земл.на с. Белополяне, Наделенолистно великденче в земл. на с. Щит, Жлезист лопен в земл. на с. Браница, Родопски лопен в земл. на с. Горни Юруци и Тракийски клин в земл. на с.Воденци.

     Проектът се реализира на територията на 14 РИОСВ и е разработен с цел да бъдат опазени 47 от най- редките и застрашени от изчезване растения, чиито находища са извън защитени територии и са изложени на голям риск от унищожаване. „Растителните микрорезервати” (РМР) са малки по площ територии (до 20 хектара), характеризиращи се с високи стойности на растителното богатство, ендемизъм или редки растения. РМР са постоянни, обявени със закон защитени територии, които според българското законодателство отговарят на категорията "защитена местност".

     Срещата ще се състои на 17.03.2014 г., понеделник от 10,00 ч. в залата на РИОСВ- Хасково, ул.”Добруджа”-14, ет.-5.  Ръководителят на проекта ст. н. с. І ст. дбн Димитър Пеев ще представи резултатите от изпълнението на дейностите и ще предостави информационни материали по проекта. Ще присъстват представители от общините, ТП на ДГС, РИОСВ и регионалните медии.

Повече за проекта Тук.