РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 17.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоинспекцията издаде 10 наказателни постановления през февруари
28/02/2014

     През февруари експертите от РИОСВ- Хасково извършиха  85 проверки на 84 обекта. Дадени са 24 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 5 акта, наложени са 2 санкции и са издадени 10 наказателно постановление на стойност 40 600 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 20 714 лв.     

     Издадени са 4 наказателни постановления на „Неохим” АД- Димитровград, три от които по 7 000 лв. за неизпълнение в срок на мерките по прилагане на плана за привеждане на депата в съответствие с изискванията на нормативната уредба и едно за 15 000 лв. за неизпълнение на условия от Комплексно разрешително. Наказателни постановления са издадени и на две винарски изби, ракиен казан и ферма за патици за нарушения по Закона за водите. Глобени са и два билкозаготвителни пункта за неподаване в срок на информация за количествата закупени, съхранявани и реализирани билки, както и физическо лице за извършване на дейности с отпадъци без разрешително. На Зеления телефон през месеца са постъпили 8 сигнала.