РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 26.05.2020 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2020
 май (4)
 април (7)
 март (6)
 февруари (3)
 януари (8)
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоекспертите стартираха с 53 проверки през първия месец на годината
31/01/2014

     През първия месец на годината експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 53 проверки на 53 обекта. Дадени са 29 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 4 акта и е издадено 1 наказателно постановление на стойност 1000 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 7 398,23 лв.

     Съставени са 4 акта на „Неохим” АД за неизпълнение в срок на мерките по прилагане на плана за привеждане на депата в съответствие с изискванията на нормативната уредба, както и за неизпълнение на условия от Комплексно разрешително. Наказателно постановление за 1000 лв. е издадено на Винарска изба за изпускане на отпадни води в приемник. На Зеления телефон през януари са постъпили 8 сигнала.