РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс „За чиста околна среда– 2014 г.“ с мото „Обичам природата– и аз участвам“
20/01/2014

     Крайният срок за подаване на документите е 21 февруари 2014 г.
 
     За приемане и въвеждане в деловодната система на ПУДООС ще бъдат допуснати само заявления, носещи пощенско клеймо с дата на изпращане преди обявената крайна дата за приемане на проектни предложения– 21.02.2014г. Подават се заявления в свободна форма като се следва последователността по съдържанието на проекта, указана в поканите за кандидатстване за съответните групи бенефициенти.

     В класирането няма да бъдат включвани проекти на Заявители, които са получили финансиране в Националната кампания „За чиста околна среда“ през 2012г. и 2013г. Целта на налаганото ограничение е даване на възможност на по-голям брой нови, нефинансирани през последните 2 години, участници да се възползват от предоставянето на финансови средства за реализацията на екологични проекти в Кампанията „За чиста околна среда“ през 2014г. 

    Допълнителна информация относно Кампанията „За чиста околна среда – 2014 г.„ може да получите от експертите на ПУДООС на тел: 02/9406540, 02/9406062, 02/9406652 .
 
     Покана за участие в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2014 г.“  за общини и кметове от цялата страна
 
     Покана за участие в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2014 г.“ за училища, детски градини, обединени детски комплекси от цялата страна