РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

До 20 януари е крайният срок за отчитане на дейността на билкозаготвителните пунктове през 2013 г.
10/01/2014

     РИОСВ– Хасково уведомява всички отговорници на билкозаготвителни пунктове на територията на областите Хасково и Кърджали, че съгласно Закона за лечебните растения  трябва до 20 януари 2014 г. да представят в Инспекцията обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани през 2013 г. билки от лечебни растения и техния произход по позволително, както и за складови наличности.   

   На територията на РИОСВ- Хасково функционират 7 пункта за изкупуване на билки, които се намират в Симеоновград, с. Константиново общ. Симеоновград, Крумовград, Кърджали, Момчилград и два в Любимец. Всички пунктове според последните извършени проверки отговарят на изискванията по Закона за лечебните растения и имат необходимите разрешителни. Подадените в Екоинспекцията справки за реализирани количества билки през последните  години показват, че в региона се събират най-много риган, чубрица, лайка, шипка, градински чай, лавандула и липа.

     Билкозаготвителите, които не подадат справка за 2013 г. или тя съдържа неверни данни подлежат на санкциониране. В Закона за лечебните растения се предвиждат глоби за физическите лица в размер от 100 до 1 000 лева, а за юридическите – имуществени санкции от 300 до 2 500 лева. Пунктовете, които извършват дейност по събиране, търговия и/или съхранение на билки, задължително обявяват дейността си в РИОСВ и регистрират книга за изкупените, реализираните и налични количества лечебни растения.