РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Предстои средиземно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България
10/01/2014

     В периода от 17 до 19 януари в България ще се проведе 38-то ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици. В него ще вземат участие експерти от РИОСВ, ИАОС, ДНП Централен Балкан и дирекциите на природните паркове, съвместно със специалисти от Българска орнитологична централа, Сдружение с нестопанска цел “Зелени Балкани”, Българско дружество за защита на птиците и Сдружение за дива природа “Балкани”. Средиземното преброяване е организирано от  Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и координирано от Wetland Internationdl.  Осъществява се по методика за мониторинг включена в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

     За нашата страна задължителни за ежегоден контрол са 50 територии, чието отчитане осигурява данни за 98% от числеността на презимуващите в страната водолюбиви птици. Резултатите ще установят разпространението и промените в числеността им, състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за зимуващите птичи популации у нас. На територията на страната ще бъдат посетени над 200 водоема– реки, езера, язовири и Черноморското крайбрежие, които са важни техни местообитания. На преброяване подлежат и зимуващите водолюбиви птици около водоемите на територията на областите Хасково и Кърджали. Анализът на данните от преброяването ще определи приоритетните действия за опазване на видовете и местата за зимуване. Инициативата се осъществява от 1967г. Тя следи миграционните процеси при птиците, които са знак за промените в климата на нашата планета. Резултатите ще бъдат публикувани официално.