РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

31 март е крайният срок за представяне на доклади за изпълнение на условията в разрешителните за заустване
28/02/2014

    

     РИОСВ- Хасково уведомява  всички титуляри  на  разрешителни за заустване, издадени по реда на Закона за водите, че съгласно изискванията на чл.48, ал.1, т.12  от същия закон, в срок до 31 март 2014г. е необходимо да представят в Инспекцията доклад за изпълнение на условията в издаденото им разрешително. Към доклада е необходимо да се приложат  копия  от  протоколи от направени анализи, справки и др., които не са били предоставени на РИОСВ - Хасково през миналата година.

     За Ваше улеснение е изготвен примерен  формуляр  на доклада, който можете да изтеглите Тук: