РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

15 февруари е крайният срок за подаване на годишни отчети за флуорирани парникови газове и вещества нарушаващи озоновия слой
20/01/2014


     Във връзка с изпълнение на изискванията на  Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой, изготвянето на годишните  отчети се извършва по единни форми за докладване на информацията за флуорираните парникови газове и за веществата, които нарушават озоновия слой.

     Ползвателите на флуорирани парникови газове /ФПГ/ и вещества, които нарушават озоновия слой /ВНОС/, изготвят годишен отчет съгласно формата по приложение № 4, преработвателите изготвят годишен отчет за количествата ФПГ и ВНОС, преработени през отчетната година съгласно формата по приложение № 5. Операторите на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, съдържащи 3 kg и повече ФПГ и ВНОС, изготвят информация за оборудването съгласно формата по приложение № 6.

     Отчетите се предоставят в Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намират флуорираните парникови газове, не по-късно от 15 февруари на текущата година и се отнасят за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година.