РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерт от РИОСВ – Хасково откри нов вид растение за България
03/08/2006

Експерт от регионалната екоинспекция откри нов вид растение за България. Това е средиземноморски вид живовляк (Plantago serpentina). Интересното откритие е направено още през 2004 година, но едва през настоящата при ревизия на събрания материал и след справка с експерти от Националния природо-научния музей в София (НПНМ) и хербариума на Института по ботаника към БАН се оказва, че намереният вид е нов за българската флора.

Живовлякът, който е известен вид за страни от цялото Средиземноморие и Крим, у нас е открит в района на Карталбунартепе, село Горни Юруци, община Крумовград. Видът се среща по серпентинитни скали. Той е открит по време на теренни проучвания, които се провеждат всяка година от експерти от РИОСВ – Хасково и специалисти от НПНМ и БАН.

Само от началото на тази година експертите от регионалната екоинспекция са оказали съдействие на три групи научни работници към БАН. Проучванията им в района на Източните Родопи и Сакар планина са във връзка с излизането на нова Червена книга на редките растения в България, както и по проекти за проучване биоразнообразието в защитените територии, контролирани от инспекцията.