РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоинспекцията провери 106 обекта през ноември
02/12/2013

     През ноември експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 112 проверки на 106 обекта. Дадени са 22 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 5 акта, наложени са 2 санкции и са издадени 4 наказателни постановления на стойност 4 500 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 34 621,50 лв.

      Издадените през месеца наказателни постановления са за нарушения по Закона за водите и за не водене на отчетност по отпадъците. Акцент в контролната дейност на Инспекция през месеца бяха извършените проверки в  обекта за продажба и смяна на автомобилни гуми във връзка с провеждане на текущ контрол по спазване на законовата уредба по отношение на разпространението на гуми втора употреба. По разпореждане на Окръжна прокуратура- Хасково и Окръжна прокуратура- Хасково с цел провеждане на текущ контрол  относно спазването на изискванията на ЗУО и ЗООС бяха извършени проверки по населени места във всички общини на територията на двете области  за образувани нерегламентирани сметища. 

    През сезона засилено бяха проверявани винарски изби и ракиени казани, предвид засилената им работа, като най-често констатираните нарушения са за изхвърляне на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми. На Зеления телефон през месеца са постъпили 4 сигнала.