РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Няма замърсяване на атмосферния въздух в Димитровград с азотни оксиди
Аварията е отстранена
08/11/2013

 

След подадени сигнали на 04.11.2013г. до РИОСВ- Хасково за изпускане на големи количества жълто- кафяв дим от комин на производствената площадка на „Неохим” АД- гр.Димитровград бе извършена незабавна проверка на място.

Екоекспертите установиха, че жълто- кафявия дим се изпуска от комин №9 на инсталацията за производство на 60% азотна киселина (нов цех). Инсталацията не е била в експлоатация от 10.06.2013 г. поради извършване на годишен планов ремонт. Съгласно заповед на главния изпълнителен директор  на „Неохим”АД, на 02.11.2013г. започва пускането на инсталацията при което възниква технически проблем и част от технологичните газове се изпускат в атмосферния въздух от комин №9. Изпусканите в атмосферния въздух азотни оксиди се регистрират от системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ). Регистрираните стойности първоначално превишават определените норми, но в резултат на предприетите мерки за отстраняване на проблема, стойностите на изпусканите в атмосферния въздух азотни оксиди започват да намаляват. След представянето на годишния доклад за извършването на СНИ на оператора ще бъде наложена санкция.

От направената справка с данните от системата за качеството на атмосферния въздух се установи, че изпусканите от комин №9 азотни оксиди не водят до наднормено замърсяване на въздуха в Димитровград. Данните, регистрирани от Измервателната станция ”Раковски” в гр. Димитровград  показват, че от 3 до 7 ноември 2013 г. вкл. до настоящия момент не са отчетени превишения на средночасовата норма на азотен диоксид. Регистрираните средночасови стойности за азотен диоксид са в интервала от 4 до 39,77 µg/m3 и са многократно под допустимата средночасова норма от 200 µg/m3  и под алармения праг за уведомяване на населението от 400 µg/m3. Стойностите са десетки пъти по-ниски от нивото, чието превишаване е свързано с риск за здравето на населението и при превишаването на което се предприемат незабавни мерки. По последна информация от ,,Неохим''АД, аварията вече е напълно отстранена. Всички технологични газове се пречистват, в резултат на което отделяните в атмосферния въздух азотни оксиди, регистрирани от системата за СНИ не превишават допустимата норма.

От страна на Регионалната екоинспекция днес е изпратено писмо до кмета на Община Димитровград с пълна информация за ситуацията. РИОСВ- Хасково продължава да следи данните за концентрациите на азотен диоксид и останалите атмосферни замърсители, контролирани в пункт АИС „Раковски”- Димитровград.