РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Първа копка на мащабен проект за реконструкцията и доиграждането на канализационната мрежа в Димитровград бе направена днес
24/10/2013

     Първа копка на дейностите по проект„Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на град Димитровград- десен бряг” бе направена днес в гр.Димитровград от кмета на общината Иво Димов, директора на РИОСВ-Хасково инж. Димитър Илиев и представителят на консорциума- изпълнител на ремонтните дейности инж. Георги Станилов. Проектът е на стойност 13 274 503 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007– 2013г.”

     Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот в Димитровград, чрез реконструкция на главните канализационни колектори за отвеждане на отпадъчните води  на град Димитровград -десен бряг. Това ще доведе до подобряване екологичното състояние на града, разрешаване на проблема с отпадъчните води и достигане на европейски стандарти в качеството при отвеждането и пречистването им, елиминиране замърсяването на водите на р.Марица и предпазване на подземните води от замърсяване. Около 38 000 жители на Димитровград ще се ползват от новата канализация, ще бъдат подменени 4 219 метра канализационна мрежа по 13 улици. В разработката са предвидени и средства за асфалтиране на разкопаните пътни участъци.

     Договорът за изпълнение на проекта бе подписан в Министерството на околната среда и водите от кмета Иво Димов в началото на ноември миналата година. Проектът трябва да приключи 31 декември 2014 година. Изпълнител на строителните дейности на територията на Димитровград ще бъдат фирмите "Ти Ви Би" и "Станилов"., партньор в проекта е ВиК-Димитровград.