РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишенията на нормите за серен диоксид в атмосферния въздух на Димитровград бяха обсъдени на работна среща
10/10/2013

 

     Работна среща във връзка със зачестилите превишения на нормите за серен диоксид в атмосферния въздух на гр. Димитровград, се проведе между представители на РИОСВ-Хасково, Община Димитровград и ТЕЦ „Марица-3” АД. На срещата, проведена в общината  присъстваха директорът на РИОСВ- Хасково инж. Димитър Илиев, кметът на Димитровград Иво Димов, изпълнителният директор на ТЕЦ „Марица-3” АД инж. Петър Петров, еколози  и експерти по опазване чистотата на атмосферния въздух.   

     Участниците в срещата изразиха единодушно мнение, че са налице факти за  преразглеждане местоположението на АИС „Раковски“- Димитровград, в съответствие с изискванията на Приложение №6 към чл. 11 от Наредба № 12/15.07.2010г. и на т.6 от Приложение №2 към чл.12, ал.4 от Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух. 

     Автоматичната измервателна станция „Раковски“ е разположена на мястото,  на което се намира в момента,  от юли 1993 година. От тогава до сега са настъпили редица промени в инфраструктурата в близост до измервателната станция, които възпрепятстват нормалната циркулация на въздушните маси: допълнително изградена покривна конструкция на зеленчуковия пазар, засилен автомобилен трафик и разположен в близост до пазара реновиран наскоро паркинг, наличие на развила се след изграждане на станцията дървесна растителност, увеличена консумация на твърдо гориво през отоплителния сезон в близко разположените жилищни сгради и др.

     Община Димитровград пое ангажимент да предостави нов подходящ терен- общинска собственост за преместване и монтиране на измервателната станция. Изпълнителният директор на ТЕЦ „Марица-3” АД изрази готовност дружеството да финансира разходите по преместване на АИС „Раковски”. От Общинска администрация- Димитровград ще бъде изпратено писмо до МОСВ и ИАОС за преразглеждане и промяна на местоположението на АИС „Раковски”.