РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишение на алармения праг за серен диоксид е регистриран в събота в Димитровград
07/10/2013

     Превишение на алармения праг за серен диоксид е регистриран на 05.10.2013г. (събота) в град Димитровград. В три последователни часа автоматичната измервателна станция “Раковски”- Димитровград” в града е отчела концентрации на този замърсител над 500 микрограма на кубичен метър въздух, с което е налице превишение на алармения праг. Измерените нива на серен диоксид са както следва:

  - в 15,00 часа –   725.81 µg/m3
  - в 16,00 часа –   507.43 µg/m3
  - в 17,00 часа –   608.23 µg/m3 
В 18,00 часа е регистрирана първата средночасова стойност, която не превишава стойността на алармения праг- 372.71 µg/m3

     Регистрираните високи стойности на серен диоксид  се дължат на пренос на емисии от  енергиен комплекс Марица Изток. РИОСВ- Хасково и РЛ- Хасково продължават да следят данните за концентрациите на серен диоксид и останалите атмосферни замърсители, контролирани в пункт АИС „Раковски”, Димитровград. При необходимост от РИОСВ ще бъдат предприети необходимите мерки за уведомяване на обществеността. 

     Мерки за предприемане при превишаване на алармените концентрации на атмосферните замърсители Тук.