РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоекспертите отчетоха 133 проверки през септември
02/10/2013

     През септември експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 133 проверки на 132 обекта. Дадени са 45 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 5 акта, наложена е една санкция  за 64 312  лева и са издадени 7 наказателни постановления на обща стойност 16 000 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 11 872 лв.

     Наложена е месечна санкция за 64 312 лева на ТЕЦ,,Марица 3“ АД- Димитровград за  замърсяване на атмосферния въздух със серен диоксид над нормите за допустими емисии. На дружеството са съставени два акта и са издадени и две наказателни постановления,  за 10 000 лв. за неизпълнение на условия от комплексно разрешително и за 1 000 лв. за изпускане на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми.

     Издадените наказателни постановления през месеца са предимно за констатирани нарушениа по Закона за водите, за неводене на отчетност по отпадъците и за събиране и съхраняване на излезли от употреба МПС на неразрешено за целта място.

     Акцент в контролната дейност на Инспекцията през септември са проверките на винарски изби, предвид кампанията по приемане на грозде през периода. На Зеления телефон са постъпили 4 сигнала.