РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоекспертите отчетоха 133 проверки през септември
02/10/2013

     През септември експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 133 проверки на 132 обекта. Дадени са 45 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 5 акта, наложена е една санкция  за 64 312  лева и са издадени 7 наказателни постановления на обща стойност 16 000 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 11 872 лв.

     Наложена е месечна санкция за 64 312 лева на ТЕЦ,,Марица 3“ АД- Димитровград за  замърсяване на атмосферния въздух със серен диоксид над нормите за допустими емисии. На дружеството са съставени два акта и са издадени и две наказателни постановления,  за 10 000 лв. за неизпълнение на условия от комплексно разрешително и за 1 000 лв. за изпускане на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми.

     Издадените наказателни постановления през месеца са предимно за констатирани нарушениа по Закона за водите, за неводене на отчетност по отпадъците и за събиране и съхраняване на излезли от употреба МПС на неразрешено за целта място.

     Акцент в контролната дейност на Инспекцията през септември са проверките на винарски изби, предвид кампанията по приемане на грозде през периода. На Зеления телефон са постъпили 4 сигнала.