РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Отмяна на необходимостта от предприемане на предпазни мерки
16/09/2013

 

     Във връзка с регистрираните от пункт АИС „Раковски, Димитровград превишения на алармения праг за серен диоксид на 16.09.2013 г. от 13:00 часа до 15:00 часа Ви уведомяваме, че отпада необходимостта от предприемане на предпазни мерки от чувствителните групи на населението. В 16:00 часа е регистрирана първата средночасова стойност, която не превишава стойността на алармения праг– 235.85 µg/m3.

     РИОСВ- Хасково и РЛ- Хасково продължават да следят данните за концентрациите на серен диоксид и останалите атмосферни замърсители, контролирани в пункт АИС „Раковски”, Димитровград. При необходимост от РИОСВ ще бъдат предприети необходимите мерки за уведомяване на обществеността.