РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишение на алармения праг за серен диоксид е регистриран днес в Димитровград
16/09/2013


      Превишение на алармения праг за серен диоксид е регистриран днес в град Димитровград. В три последователни часа автоматичната измервателна станция “Раковски” - Димитровград” в града отчете концентрации на този замърсител над 500 микрограма на кубичен метър въздух, с което е налице превишение на алармения праг. Измерените нива на серен диоксид са както следва:

В 13.00 часа е регистрирана концентрация от 960,03 микрограма на кубичен метър въздух.
В 14.00 часа е регистрирана концентрация от 969,45 микрограма на кубичен метър въздух.
В 15.00 часа е регистрирана концентрация от 609,62 микрограма на кубичен метър въздух.

     РИОСВ– Хасково предприе всички мерки съгласно инструкцията за информиране на населението при превишение на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид и информира Областна дирекция „Гражданска защита”– Хасково, Областна управа– град Хасково, Общинска администрация– град Димитровград, РЗИ– град Хасково за привеждане в действие на мерките необходими за опазване здравето на населението.

     Причините за регистрираните високи стойности са емисии от ТЕЦ “Марица 3” АД. ТЕЦ “Марица 3” АД е предприело мерките съгласно изискванията на Комплексно разрешително за намаляване на масовия поток на SO2, чрез промяна в количеството и качеството на подаваното гориво.

     Чувствителна група са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания. Препоръчителни предпазни мерки, които следва да се вземат от засегнатото население са: да не напускат жилищните или работните помещения като затворят плътно прозорците на стаите, да се избягва физическа дейност на открито; занятията по физкултура в училищата да се провеждат на закрито.
РИОСВ– Хасково продължава да следи посредством системата за реално време качеството на атмосферния въдух в града.

     Аларменият праг за серен диоксид е 500 µg/m3, измерени през три последователни часа в пунктовете за мониторинг.