РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоинспекцията със 129 проверки през август
02/09/2013

     През месец август експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 129 проверки на 127 обекта. Дадени са  44 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставен е един акт, наложени са две санкции за 6 335 лв. и са издадени три наказателно постановление на обща стойност 7 000 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 6 315,65 лева.

     Наложени са текущи санкции на „Каменица“АД, гр. Хасково и на „Неохим“АД, гр. Димитровград за изпускане на отпадъчни води неотговарящи на индивидуалните емисионни ограничения. Издадено е наказателно постановление на Общинско депо с.Добрич, общ.Димитровград на стойност 3 000 лв. за обезвреждане на битови отпадъци на депо, което не отговаря на нормативните изисквания на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). С 3000 лв. е глобена и димитровградска фирма за съхраняване  на излезли от употреба МПС на неразрешено за целта място.

     На Зеления телефон през месеца са постъпили 17 сигнала, 8 от които за бедстващи и паднали от гнездата си щъркели, което е характерно за сезона. Птиците са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора.