РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоинспекцията със 129 проверки през август
02/09/2013

     През месец август експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 129 проверки на 127 обекта. Дадени са  44 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставен е един акт, наложени са две санкции за 6 335 лв. и са издадени три наказателно постановление на обща стойност 7 000 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 6 315,65 лева.

     Наложени са текущи санкции на „Каменица“АД, гр. Хасково и на „Неохим“АД, гр. Димитровград за изпускане на отпадъчни води неотговарящи на индивидуалните емисионни ограничения. Издадено е наказателно постановление на Общинско депо с.Добрич, общ.Димитровград на стойност 3 000 лв. за обезвреждане на битови отпадъци на депо, което не отговаря на нормативните изисквания на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). С 3000 лв. е глобена и димитровградска фирма за съхраняване  на излезли от употреба МПС на неразрешено за целта място.

     На Зеления телефон през месеца са постъпили 17 сигнала, 8 от които за бедстващи и паднали от гнездата си щъркели, което е характерно за сезона. Птиците са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора.