РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Извършена e проверка по сигнал за измряла риба в яз.Тракиец
22/08/2013

     На 21.08.2013г в РИОСВ – Хасково е подаден сигнал от рибар за измряла риба в яз.,,Тракиец“, в близост до преливника на язовира. На 22.08.2013г. от представители на РИОСВ – Хасково и РЛ – Хасково към ИАОС-София беше извършена проверка на района, при която бе обходен участък с дължина от 300м от южния бряг и в близост до преливника на язовира. Водата в язовира е видимо бистра и чиста. На брега на залива до преливника бяха намерени 2 риби по около 1,5 кг и два маломерни екземпляра, всички от вида Бяла риба (Sander lucioperca). Според кмета на с.Тракиец, служители на ИАРА Хасково са събрали на 21.08.13г. други екземпляри бяла риба в същия участък. В язовира не се наблюдава цъфтеж на водорасли. Беше взета водна проба за анализ от залива. На място бяха измерени показателите: активна реакция (pH) - 8,12 единици; разтворен кислород – 5,58 мг/дм3, електропроводимост - 309, температура на водата 25,3°C. Вероятна причина за измирането на рибата би могла да е болест по бялата риба или краткотрайно влошено съдържание на разтворения кислород.

    Резултатите от изпитванията на останалите показатели, характеризиращи качеството на водите в язовира, ще бъдат предоставени от РЛ - Хасково след няколко дни.