РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоексперти реагираха на сигнал за простреляни бели щъркели
12/08/2013

     Експерти от РИОСВ- Хасково реагираха незабавно на сигнал, подаден чрез телефон 112 на 10.08.2013 г. около 19 часа за два простреляни бели щъркела в района на язовир „Клокотница“.

     На 10.08.2013г. вечерта, РИОСВ- Хасково е уведомена по сигнал,  подаден чрез телефон 112 за два простреляни с ловно оръжие бели щъркели в района на язовир „Клокотница“. Едната от птиците е убита на място, а другита е с рана в крилото. Няма свидетели на бракониерството. Ранената птица е настанена в двора на частен имот на сигналоподателя във вилна зона „Кенана“, а рано сутринта на следващия ден бе транспортирана  до ветеринарна поликлиника в гр. Хасково. След оказана първа помощ ще бъде транспортирана в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, за последващо специализирано лечение. Там за щъркела ще бъдат положени необходимите грижи и в случай, че се възстанови напълно ще бъде върнат в природата преди есенната миграция на вида. Ако обаче не може да се справи сам в естествени условия ще бъде оставен за отглеждане в Центъра за рехабилитация и размножаване на редки и защитени видове в Стара Загора. По случая е заведена преписка от Районно полицейско управление (РПУ)- Хасково.

     Белият щъркел е вид защитен по Закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга на България. Забранено е тяхното умишлено улавяне или убиване с каквито и да е уреди, средства и методи. Законът забранява още увреждане или унищожаване на местата им за размножаване, почивка и струпване по време на миграция. За тези видове важи и забраната за притежаване, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница и търговия. Всяко посегателство срещу защитени видове се наказва с глоба от 100 до 5000 лв. За физическите лица, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.  В случай на доказано умишлено убиване на защитен вид може да се търси и наказателна отговорност по НК– лишаване от свобада от 1 до 3 години.

     Правоспособен ловец, извършил нарушението по време на лов, се наказва с глоба и се лишава от право на ловуване за срок от една до две години. Когато нарушението е спрямо световно или европейски застрашен вид, лишаването от право на ловуване е за срок три години. При доказване, че посоченото нарушение е извършено при съучастието на ловната дружинка, същото наказание  (лишаването от право на ловуване  за срок до 3 години) може да се приложи и за цялата дружина и / или участвалите в ловния излет.