РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 28.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоексперти реагираха на сигнал за простреляни бели щъркели
12/08/2013

     Експерти от РИОСВ- Хасково реагираха незабавно на сигнал, подаден чрез телефон 112 на 10.08.2013 г. около 19 часа за два простреляни бели щъркела в района на язовир „Клокотница“.

     На 10.08.2013г. вечерта, РИОСВ- Хасково е уведомена по сигнал,  подаден чрез телефон 112 за два простреляни с ловно оръжие бели щъркели в района на язовир „Клокотница“. Едната от птиците е убита на място, а другита е с рана в крилото. Няма свидетели на бракониерството. Ранената птица е настанена в двора на частен имот на сигналоподателя във вилна зона „Кенана“, а рано сутринта на следващия ден бе транспортирана  до ветеринарна поликлиника в гр. Хасково. След оказана първа помощ ще бъде транспортирана в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, за последващо специализирано лечение. Там за щъркела ще бъдат положени необходимите грижи и в случай, че се възстанови напълно ще бъде върнат в природата преди есенната миграция на вида. Ако обаче не може да се справи сам в естествени условия ще бъде оставен за отглеждане в Центъра за рехабилитация и размножаване на редки и защитени видове в Стара Загора. По случая е заведена преписка от Районно полицейско управление (РПУ)- Хасково.

     Белият щъркел е вид защитен по Закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга на България. Забранено е тяхното умишлено улавяне или убиване с каквито и да е уреди, средства и методи. Законът забранява още увреждане или унищожаване на местата им за размножаване, почивка и струпване по време на миграция. За тези видове важи и забраната за притежаване, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница и търговия. Всяко посегателство срещу защитени видове се наказва с глоба от 100 до 5000 лв. За физическите лица, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.  В случай на доказано умишлено убиване на защитен вид може да се търси и наказателна отговорност по НК– лишаване от свобада от 1 до 3 години.

     Правоспособен ловец, извършил нарушението по време на лов, се наказва с глоба и се лишава от право на ловуване за срок от една до две години. Когато нарушението е спрямо световно или европейски застрашен вид, лишаването от право на ловуване е за срок три години. При доказване, че посоченото нарушение е извършено при съучастието на ловната дружинка, същото наказание  (лишаването от право на ловуване  за срок до 3 години) може да се приложи и за цялата дружина и / или участвалите в ловния излет.