РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоинспекцията със 122 проверки през юли
01/08/2013

     През месец юли експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 122 проверки на 118 обекта. Дадени са  25 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 3 акта, наложени са 2 санкции и е издадено едно наказателно постановление. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 8 455,37 лева.

     Издадено е наказателно постановление  за 1 000 лв. за неработещо видеонаблюдение на площадка за третиране на отпадъци в Димитровград. Съставените актове са за констатирани нарушения по Закона за водите и за събиране и съхраняване на излезли от употреба МПС на неразрешено за целта място.

     На Зеления телефон са приети 18 сигнала, 13 от които за бедстващи защитени видове- птици и сухоземни костенурки. През месеца зачестиха сигналите за паднали от гнездата си малки на птици- щъркели и сови, което е характерно за сезона. Нуждаещите се от лечение и възстановяване са изпратени своевременно в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.