РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоинспекторите спасиха 5 костенурки, обект на бракониерство
19/07/2013

     Експерти по биоразнообразие от РИОСВ- Хасково, спасиха 5 броя сухоземни костенурки, обект на бракониерство в Симеоновград. Само преди седмица в дома на харманлиец бяха открити други 11 костенурки. Всички животни са пуснати на свобода в естествената им среда.

     При полицейска проверка извършена в дома на 54-годишна жена от Симеоновград са открити 5 живи сухоземни костенурки и 7 яйца от костенурки. За случая бе уведомена РИОСВ- Хасково и  веднага бе извършена проверка на място. Екоекспертите са установили, че  костенурките са от вида шипоопашати. Животните са били в добро видимо състояние и са пуснати в естествената им среда. Яйцата ще бъдат изпратени в Център за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки в с.Баня, общ.Несебър. Това е четвъртият за годината подобен случай в региона. От РУП- Харманли е образувано досъдебно производство срещу нарушителя по чл. 278 д от Наказателния кодекс.

РИОСВ напомня, че сухоземните костенурки са световно застрашени видове влечуги, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата. Те са приоритет за опазване от редица международни конвенции. В Българското законодателство сухоземните костенурки фигурират в приложение № 3 от Законa за биологичното разнообразие и тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство се наказва според Закона за биологичното разнообразие и Наказателния кодекс на Република България. Съгл. чл. 278д от НК всеки който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*) се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.