РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 17.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоинспекторите спасиха от плен 11 костенурки
11/07/2013

     Експерти по биоразнообразие от РИОСВ- Хасково, спасиха 11 сухоземни костенурки, обект на бракониерство. Животните бяха пуснати в естествената им среда.

     При проверка, извършена от служители на РУП– Харманли, в дома на 53-годишен мъж от Харманли са открити в бетонна гривна на кладенец 11 живи сухоземни костенурки и осем коруби от костенурки. За случая бе уведомена РИОСВ- Хасково и  веднага бе извършена проверка на място. Екоекспертите са установили, че  десет от костенурките са от вида шипоопашати и една шипобедрена. Животните са били в добро видимо състояние и са пуснати в естествената им среда. Това е третият за годината подобен случай в региона. Срещу нарушителя е образувано досъдебно производство по чл. 278 д от Наказателния кодекс.

     На територията на България са естествено разпространени два вида сухоземни костенурки- шипобедрена (Testudo graeca) и шипоопашата (Testudo hermanni). РИОСВ напомня, че сухоземните костенурки са световно застрашени видове влечуги, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN - 2004). Те са приоритет за опазване от редица международни конвенции. В Българското законодателство сухоземните костенурки фигурират в приложение № 3 от Законa за биологичното разнообразие (ЗБР) и тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство се наказва според Закона за биологичното разнообразие и Наказателния кодекс на Република България.
      Съгл. чл. 278д от НК всеки който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*) се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.