РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 21.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Министърът на околната среда и водите ще направи първа копка по изграждането на водната инфраструктура на гр. Момчилград
03/07/2013

 Церемонията ще се проведе на 5 юли 2013 г., петък, от 11.00 часа, в гр. Момчилград, Сцената в градския парк.    

     Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова ще направи на 5 юли 2013 г.от 11.00 ч.в гр. Момчилград първа копка по проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води  в гр. Момчилград”. Стойността на проекта е 25 милиона и 600 хиляди лева и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
 
     С реализацията на подобни мащабни проекти се цели да се модернизира и доизгради ВиК мрежата в общините, която е от 70-те години на миналия век. Също така да се предотвратят проблемите с изтичането на замърсени отпадъчни води към почвата, заблатяванията, които са предпоставка за развитие на болести и повишени рискове от епидемии за местното население, намаляване до минимум авариите във водопреносната мрежа и преодоляване на огромните загуби на вода, които достигат до над 60%. Ще се подобри качеството на водните ресурси, водоснабдителна и канализационна система ще бъде адекватна, спрямо европейските изисквания. Очаква се да намалеят разходите по поддръжката и ремонта на водопроводната и канализационната мрежи, както и енергийния разход. Oсъществяването на тези проекти ще допринесе за подобрението на жизнения стандарт на  населението в общините.

    Повече за посещението на министър Михайлова в гр. Момчилград Тук.

МОСВ