РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ провери 98 обекта през месец май
03/06/2013

     През месец май експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 98 проверки на 98 обекта. Дадени са 22 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 4 акта и са наложенr 2 текуща санкция.  Издадени  са 8 наказателни постановления на обща стойност 15 500  лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 8 594 лв.

     Приложена е принудителна административна мярка- пломбиране на входа на общинско депо за битови отпадъци с.Добрич, общ.Димитровград, поради продължаващата експлоатация, въпреки неговата непригодност съгласно законовите разпоредбите на ЗУО. Издадени са наказателни постановления на 5 физически лица за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали без регистрационен документ, съгласно ЗУО. Наказателно постановление  за 10 000 лв. е издадено на фирма, извършваща незаконен превоз на отпадъци. Съставени са 4 акта и наказателно постановления за констатирани нарушения по Закона за водите.

     На Зеления телефон са постъпили 7 сигнала, два от които за умрели бели лешояди, като вероятната причина е токов удар, птиците са изпратени за изследвания и аутопсия в СЦДЖ- Ст.Загора. През месеца е постъпил и сигнал за умряла риба в язовир „Студен кладенец” в района на с.Островица, където е извършена незабавна проверка и са взети водни проби, но не е установена причината за инцидента.