РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ провери 98 обекта през месец май
03/06/2013

     През месец май експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 98 проверки на 98 обекта. Дадени са 22 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 4 акта и са наложенr 2 текуща санкция.  Издадени  са 8 наказателни постановления на обща стойност 15 500  лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 8 594 лв.

     Приложена е принудителна административна мярка- пломбиране на входа на общинско депо за битови отпадъци с.Добрич, общ.Димитровград, поради продължаващата експлоатация, въпреки неговата непригодност съгласно законовите разпоредбите на ЗУО. Издадени са наказателни постановления на 5 физически лица за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали без регистрационен документ, съгласно ЗУО. Наказателно постановление  за 10 000 лв. е издадено на фирма, извършваща незаконен превоз на отпадъци. Съставени са 4 акта и наказателно постановления за констатирани нарушения по Закона за водите.

     На Зеления телефон са постъпили 7 сигнала, два от които за умрели бели лешояди, като вероятната причина е токов удар, птиците са изпратени за изследвания и аутопсия в СЦДЖ- Ст.Загора. През месеца е постъпил и сигнал за умряла риба в язовир „Студен кладенец” в района на с.Островица, където е извършена незабавна проверка и са взети водни проби, но не е установена причината за инцидента.