РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Световен ден на климата- 15 май
15/05/2013

     На 15 май се отбелязва Световният  ден за борба с климатичните промени. Денят на климата е обявен от  страните членки на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, подписана на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. В България документът е ратифициран през март 1995 г.

     Всяка година еколози и управляващи от цял свят координират действията си за намаляване тенденцията към глобално затопляне. Изменението на климата е една от най-големите заплахи за живота на нашата планета. Използването  на въглища, петрол, газ, интензивното селско стопанство, изсичането на гори и много други човешки дейности увеличават количеството на парниковите газове във въздуха. Това повишава температурата на Земята, което води до стопяване на полярните ледове, качване равнището на океаните, наводнения, както и до изчезването на много биологични видове, регулиращи качеството на околната среда, от което зависи нашето физическо функциониране като организми. През 20-ти век средната температура се е повишила средно с 0.6 градуса, което води до  така наречен парников ефект– затопляне на долната част на атмосферата. Прочистването на горите, земеделието-   паленето на стърнища, на растителни и други отпадъци допринасят за това и са заплаха за климата. В атмосферата се изпускат 25 млрд. тона въглероден диоксид годишно.

     Препоръки, които биха допринесли за подобряване на климата: изключването на зарядното от контакта, намаляване карането на кола, прането да се пере на по-ниска температура, смяна на крушките с енергоспестяващи, да се зарежда биодизел, икономисване на парно и ток, засаждане на дървета. Само със смяната на една обикновена крушка с енергоспестяваща ще се намали със 70 кг. въглеродния двуокис в атмосферата, а всяко дърво абсорбира 1 тон въглероден двуокис, напомнят еколози.

    РИОСВ- Хасково кани всички учебни заведения, общини, фирми, организации и отделни граждани да се включат в борбата с климатичните промени със свои действия и екоинициативи за отбелязване на Световния ден на климата!