РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

За трета поредна година МОСВ стартира Национална кампания „Зелена България”
08/05/2013

     За трета поредна година Министерството на околната среда и водите стартира Национална кампания „Зелена България”, финансирана от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Целта на кампанията е да наложи разбирането, че природата- това сме ние, и за да съществуваме в хармония, ние сме тези, които трябва да я опазваме.

     Кампанията има три категории: за най-зелен бизнес, за най-активна община, бенефициент по оперативната програма, и за най-зелен град. Всяка малка или голяма фирма, община, град или квартал- всеки, който е отделил време в грижа за околната среда– почистване, засаждане, икономия на хартия, вода или електроенергия, отваряне на „зелени работни места”, опазване на застрашени животински или растителни видове, може да се включи в кампанията и да бъде носител на благодарствения знак „Зелена България”. Най-добрите предложения ще бъдат определени от независима комисия.

     Срокът, в който бизнес компаниите могат да се включат в първия етап на кампанията за зелен бизнес е 27 май 2013 г.  Ако вашата организация има вече реализирани инициативи, свързани с опазването на природата, може да ги изпратите в текст, снимки или видео на адрес: [email protected] до 27 май т.г. Призовете за бизнес организации ще бъдат връчени на 5 юни т.г.- Световен ден на околната среда от 15.30 ч. в Университетската ботаническа градина, ул. “Московска” № 49 , гр. София.

     Кампанията „Зелена България” цели да мотивира мисленето на гражданите в посока към опазване на околната среда. Със средства от Оперативна програма „Околна среда“ се изграждат пречиствателни станции за отпадъчни води, канализации, системи за модерно управление на отпадъците и се опазва богатото биологично разнообразие в страната. Тези инвестиции повишават икономическия растеж, създават нови работни места и предоставят качествени екологични услуги, което води до повишаване качеството на живот. Изпълнението на оперативната програма спомага и за съхраняване на зеления потенциал на българските градове. Тези цели се постигат с активното участие на бенефициентите на ОПОС, бизнеса, социално-икономическите партньори и гражданите. Ето защо националната кампания „Зелена България” ги обединява, за да покаже, че страната ни може да има чиста околна среда.

     Припомначе, че през 2011 г. Хасково бе удостоен с приза "Най-зелен град" в категорията за населени места от 30 000 до 100 000 души. Същата година дворът на Обединени Ученически Общежития- Хасково бе отличен за най- добро ландшафтно оформление. През 2012 г. във втория  етап на кампанията, в който призове получиха най-активните общини с проекти по Оперативна програма „Околна среда”, Община Момчилград бе отличена в категорията „Награда за кураж за предварително обявяване на обществена поръчка” за проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ” на стойност 24,8 млн.лв. Общините Кърджали и Димитровград  станаха  носители на специални награди в надпреварата за "Най-зелен град в България" за 2012г., заради реализация на проекти „За приветлива градска среда”. Община Димитровград кандидатства с идеята за набиране и финансиране на проекти на граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки под мотото „За приветлива градска среда”, а Община Кърджали с реализираните проекти и обновени паркове Градска градина, парк "Горубсо", парк "Простор", както и новият зелен символ на града проектът "Изграждане на парк "Арпезос- север" и "Бизнес парк".  

Кампанията „Зелена България” ще продължи до края на годината в още две категории– най-активна община и най-зелен град.