РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 26.06.2019 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: info@riosv-hs.org

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2019
 юни (6)
 май (8)
 април (5)
 март (4)
 февруари (4)
 януари (13)
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006

РИОСВ- Хасково извърши 125 проверки през април
07/05/2013

     През месец април експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 125 проверки на 121 обекта. Дадени са 60 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 3 акта и са наложена 2 текуща санкция.  Издадени  са 3 наказателни постановления на обща стойност 1 500  лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 6 472 лв.

     През месеца са санкционирани 4 физически лица за транспортиране на метали и съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС без разрешително, съгласно ЗУО. Издадено е наказателно постановление и на ракиен казан в гр.Хасково за неподдържане на пречиствателно съоръжение в техническа и експлоатационна изправност. През април зачестиха сигналите за бедстващи птици, което е характерно за сезона. На Зеления телефон са постъпили 15 сигнала, 9 от които за бедстващи защитени видове межку които 44 сухоземни костенурки и птици на които е оказана помощ.