РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоинспектори спасиха нови 33 костенурки обект на бракониерство
29/04/2013

Експерти по биоразнообразие от РИОСВ- Хасково спасиха от плен и пуснаха в естествената им среда 33 сухоземни костенурки от видовете шипобедрени и шипоопашати, обект на бракониерство

     В събота е получен сигнал в регионалната екоинспекция от УП- Черноочене при РУП- Кърджали за задържането на 4- ма бракониери в с. Железник у които са открити около 40 сухоземни костенурки. Двама от нарушителите са събирали костенурките в гората около селото, а другите двама са осигурили транспортирането им. След извършена проверка от екоекспертите е установено, че броят на костенурките е 33, като 25 от тях са от вида шипоопашати и 8 бр. са шипобедрени. Костенурките са били в много добро видимо състояние и са пуснати от екоекспертите в естествената им среда в района в който са намерени. От РУП- Кърджали е образувано срещу нарушителите досъдебно производство по чл. 278д от НК. Преди 10 дни други 11 екземпляра от защитения вид бяха иззети при полицейска проверка от бракониер в района на гр. Харманли, които също бяха пуснати в естествената им среда. 

     На територията на България са естествено разпространени два вида сухоземни костенурки- шипобедрена (Testudo graeca) и шипоопашата (Testudo hermanni). РИОСВ напомня, че сухоземните костенурки са световно застрашени видове влечуги, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN - 2004). Те са приоритет за опазване от редица международни конвенции. В Българското законодателство сухоземните костенурки фигурират в приложение № 3 от Законa за биологичното разнообразие (ЗБР) и тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство се наказва според Закона за биологичното разнообразие и Наказателния кодекс на Република България.

     Чл. 278д от НК: Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*) се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.