РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоинспекторите спасиха 11 костенурки обект на бракониерство
18/04/2013

     Днес  експерти по биоразнообразие от РИОСВ- Хасково спасиха от плен и пуснаха в естествената им среда 11 сухоземни костенурки, обект на бракониерство. Нарушителят е мъж от гр. Харманли. Костенурките са от вида шипоопашати и са били в много добро видимо сътояние.

     Нарушението е констатирано вчера около 17,30 часа, когато бракониерът е бил спрян от полицейски служители на моста на река Марица и в него са били открити 11 костенурки. За случая бе уведомена РИОСВ- Хасково и днес костенурките бяха пуснати от екоекспертите в естествената им среда в района в койно са намерени земл. на с.Шишманово. От РУП- Харманли е образувано досъдебно производство по чл. 278 д от НК.

     На територията на България са естествено разпространени два вида сухоземни костенурки- шипобедренна (Testudo graeca) и шипоопашата (Testudo hermanni). РИОСВ напомня, че сухоземните костенурки са световно застрашени видове влечуги, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN - 2004). Те са приоритет за опазване от редица международни конвенции. В Българското законодателство сухоземните костенурки фигурират в приложение № 3 от Законa за биологичното разнообразие (ЗБР) и тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство се наказва според Закона за биологичното разнообразие и Наказателния кодекс на Република България.

Чл. 278д от НК: Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*) се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.