РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Обявена е нова защитена местност в региона „Находище на тракийски клин”
17/04/2013

Със заповед на министъра на околната среда и водите е обявена нова защитена местност „Находище на тракийски клин”, намираща се в землището на село Воденци, община Стамболово, област Хасково с площ 136,561 дка. Находището на тракийски клин е част от териториите предложени в рамките на проект „Изграждане на мрежа от защитени територии за опазване на растенията в България”, изпълняван от Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН в сътрудничество с МОСВ. Целта е опазване на растителния вид Тракийски клин (Astracantha thracica L.) и неговото местообитание. Видът е вписан в Червената книга на Р.България и е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие. Тракииският клин е едно от най- редките видове в българската флора. Представлява бодлив храст, който се отнася към сем. Бобови. Обитава каменисти склонове и сипеи с варовита, по-рядко силикатна, скална основа.

От началото на 2013г. на територията на РИОСВ- Хасково са обявени 7 нови защитени местности от типа "микрорезервати". Целта на новите защитени местности е опазването на редки растителни видове от българската флора, които са единични, фрагментирани популации, намиращи се извън защитените територии. В защитените местности се забраняват дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита.

Снимка: е- издание на Червената книга на България.