РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Отмяна на необходимостта от предприемане на предпазни мерки
12/04/2013

       Във връзка с регистрираните от пункт Автоматичната измервателна станция “Раковски” - Димитровград” превишения на алармения праг за серен диоксид на 12.04.2013 г. от 16,00 часа до 18,00 часа РИОСВ- Хасково уведомява, че отпада необходимостта от предприемане на предпазни мерки от чувствителните групи на населението. В 19,00 часа е регистрирана първата средночасова стойност- 18,83 микрограма на кубичен метър въздух, която не превишава стойността на алармения праг.

     РИОСВ продължава да следи данните за концентрациите на серен диоксид и останалите атмосферни замърсители, контролирани в пункт АИС „Раковски”, град Димитровград. При необходимост ще бъдат предприети необходимите мерки за уведомяване на обществеността.