РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоинспекцията издаде 10 наказателни постановления през март
02/04/2013

     През месец март експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 83 проверки на 81 обекта. Дадени са 58 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставен е 1 акт и са наложена 3 текуща санкция.  Издадени  са 10 наказателни постановления на обща стойност 21 100 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 25 774 лв. 

     Наказателните постановления са издадени на фирми за неподдържане на пречиствателни съоръжения в техническа и експлоатационна изправност, за неспазване на определените в разрешителните за заустване индивидуални емисионни ограничения, за неизпълнение на условия от комплексно разрешително и за неводене на отчетност по отпадъците. Три физически лица са глобени за извършване на дейности с отпадъци, които нямат битов произход без необходимото за това разрешително и едно лице за притежаване на защитен животински вид.