РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

ПУДООС отпуска над 3 милона лева за чиста околна среда
25/03/2013

Над 3 милиона лева предоставя ПУДООС за финансиране на проекти на общини, училища и детски градини в тазгодишната кампания „За чиста околна среда”    

     Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ обяви одобрените за финансиране проекти в рамките на традиционната Национална кампания „За чиста околна среда”. За трета поредна година конкурсът е на тема „Обичам природата – и аз участвам” и се провежда като част от националната информационна кампания на МОСВ, която има за цел максимален брой хора в страната да се обединят с действия срещу замърсяването на природата с отпадъци. През тази година за участие в конкурса са постъпили над 2 400 проекта, от които 1 147 са на общини и кметства, 652 – на училища и 603 – на детски градини. Одобрени са 372 проекта на обща стойност над 3 милиона лева, от които 246 проекта са на общини и кметства, 67– на училища и 59– на детски градини.

     Сред предложените за финансиране на територията на РИОСВ- Хасково са одобрени проектите на общините Любимец, Димитровград, Свиленград, Симеоновград, Кирково и Ивайловград, както и на кметствата Крепост, Каснаково, Меричлери и Скобелево в община Димитровград, Енчец и Опълченско в община Кърджали и малък Девисил община Крумовград.  Одобрени са за финансиране и проектите на училищата ПУИ "Ст.Василев"- гр. Свиленград, СОУ „П. Хилендарски”- с. Припек, общ. Джебел, ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”- с. Глухар, общ. Кърджали, СОУ „Владимир Димитров- Майстора”- гр. Кърджали, ОДК- гр. Кърджали и на детските градини ОДЗ „Райна Княгина” и ОДЗ „Слънце” в гр. Димитровград  и ДГ по Изкуствата в гр. Хасково.

     Както всяка година, проектите на общините са на стойност 10 хиляди лева. Голяма част от проектите на общините и кметствата предвиждат почистване на определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих и естетизиране и подобряване на жизнената среда в населеното място. Предвидени са мерки за предотвратяване на повторно замърсяване, стопанисване и бъдещо поддържане на предложените за изграждане обекти. За проектите на детските градини и училищата сумата вече втора година е 5 хиляди лева, като не се финансират разходи за поддръжка на сградите и училищните дворове, а е въведен задължителен критерий, предвидените в тях дейности да обслужват пряко образователния процес и да бъдат насочени към повишаване на екологичната култура и знанията за опазване на околната среда. 

     Протокол с одобрените проекти на общини, кметства, училища, детски градини и ОДК: Тук.
     За допълнителна информация: Тук.