РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 28.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Дивите животни подлежат на регистрация
05/03/2013

     МОСВ стартира Кампания за регистрация на диви животни, отглеждани извън зоологически градини и спасителни центрове, със срок до 31 декември 2013 г. 

     От 1 март до 31 декември т.г. подлежат на регистрация в Регионалната инспекция по околната среда и водите всички диви животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч. Регистрацията се извършва в съответната Регионална инспекция по околната среда и водите, собственикът не заплаща такса. Изискването е във връзка с чл.22, ал.1 и чл.22 а от Закона за защита на животните. 

     При регистрацията от РИОСВ се издават регистрационни карти, които съдържат:
- име на собственика
- вид на отглеждания екземпляр
- пол и година на раждане/ излюпване на екземпляра
- маркировка, ако такава е налична
- адрес, на който се отглежда екземплярът
- документ, указващ произхода на екземпляра, когато е дарен, закупен, внесен на територията на страната или придобит по друг начин от друго физическо или юридическо лице, включително държавна институция
- номер на разрешителното, когато такова се изисква
 
     Собствениците на диви животни следва да ги регистрират в РИОСВ в 14-дневен срок от придобиването им. Нарушителите се наказват с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение- от 2000 до 3000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление. При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация. 

    Забраняват се придобиването и отглеждането на защитени животински видове по чл. 37 и 47 от Закона за биологичното разнообразие. Забранява се внасянето, придобиването, продажбата и отглеждането на екземпляри от разред примати и на диви котки по чл. 21 от Закона за защита на животните, като нарушителите се наказват с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв.а животното се отнема в полза на държавата.  Регистрират се всички диви животни. Това са животни, които притежават всички морфологични, анатомични, биологични, физиологични и етологични белези на свободно живеещия див систематичен вид. Собствениците на животни следва да знаят, че "диво животно" е всяко живо гръбначно животно, с изключение на домашните породи кучета, котки, коне, магарета, крави, овце, кози, свине, гъски, патици, кокошки, пуйки и други.

     На регистрация не подлежат питомните животни, които са:
Животни (породи) целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли;
Домашни и селскостопански животни;
Селектирани декоративни и/или екзотични животни, нпр. порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.;
Селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички.

За допълнителна информация Тук.

Заявление за регистрация на диви животни отглеждани в домашни условия, изтеглете Тук