РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Дивите животни подлежат на регистрация
05/03/2013

     МОСВ стартира Кампания за регистрация на диви животни, отглеждани извън зоологически градини и спасителни центрове, със срок до 31 декември 2013 г. 

     От 1 март до 31 декември т.г. подлежат на регистрация в Регионалната инспекция по околната среда и водите всички диви животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч. Регистрацията се извършва в съответната Регионална инспекция по околната среда и водите, собственикът не заплаща такса. Изискването е във връзка с чл.22, ал.1 и чл.22 а от Закона за защита на животните. 

     При регистрацията от РИОСВ се издават регистрационни карти, които съдържат:
- име на собственика
- вид на отглеждания екземпляр
- пол и година на раждане/ излюпване на екземпляра
- маркировка, ако такава е налична
- адрес, на който се отглежда екземплярът
- документ, указващ произхода на екземпляра, когато е дарен, закупен, внесен на територията на страната или придобит по друг начин от друго физическо или юридическо лице, включително държавна институция
- номер на разрешителното, когато такова се изисква
 
     Собствениците на диви животни следва да ги регистрират в РИОСВ в 14-дневен срок от придобиването им. Нарушителите се наказват с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение- от 2000 до 3000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление. При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация. 

    Забраняват се придобиването и отглеждането на защитени животински видове по чл. 37 и 47 от Закона за биологичното разнообразие. Забранява се внасянето, придобиването, продажбата и отглеждането на екземпляри от разред примати и на диви котки по чл. 21 от Закона за защита на животните, като нарушителите се наказват с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв.а животното се отнема в полза на държавата.  Регистрират се всички диви животни. Това са животни, които притежават всички морфологични, анатомични, биологични, физиологични и етологични белези на свободно живеещия див систематичен вид. Собствениците на животни следва да знаят, че "диво животно" е всяко живо гръбначно животно, с изключение на домашните породи кучета, котки, коне, магарета, крави, овце, кози, свине, гъски, патици, кокошки, пуйки и други.

     На регистрация не подлежат питомните животни, които са:
Животни (породи) целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли;
Домашни и селскостопански животни;
Селектирани декоративни и/или екзотични животни, нпр. порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.;
Селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички.

За допълнителна информация Тук.

Заявление за регистрация на диви животни отглеждани в домашни условия, изтеглете Тук