РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

На вниманието на износителите и вносителите на химикали
05/03/2013

Обръщаме внимание на износителите и вносителите на химикали от Приложение I към Регламент (ЕО) 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали за задължението им да информират компетентния орган до 31 март 2013 г. относно количествата изнесени или внесени вещества от Приложение I в самостоятелен вид или като съставка на смес през предходната година. Форматът на изискуемата информация е публикуван в раздел "Износ и внос". Обръщаме внимание и на актуализацията на Приложение I, в което са включени нови вещества. 

Европейската агенция по химикали организира осмият ден на заинтересованите страни. Събитието ще се проведе на 26 март 2013 в гр. Хелзинки, в изложбения и конферентен център в сградата на Агенцията. За информация Тук.