РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

На вниманието на износителите и вносителите на химикали
05/03/2013

Обръщаме внимание на износителите и вносителите на химикали от Приложение I към Регламент (ЕО) 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали за задължението им да информират компетентния орган до 31 март 2013 г. относно количествата изнесени или внесени вещества от Приложение I в самостоятелен вид или като съставка на смес през предходната година. Форматът на изискуемата информация е публикуван в раздел "Износ и внос". Обръщаме внимание и на актуализацията на Приложение I, в което са включени нови вещества. 

Европейската агенция по химикали организира осмият ден на заинтересованите страни. Събитието ще се проведе на 26 март 2013 в гр. Хелзинки, в изложбения и конферентен център в сградата на Агенцията. За информация Тук.