РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоинспекцията със 115 проверки през февруари
01/03/2013

      През месец февруари експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 115 проверки на 111 обекта. Дадени са 40 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 6 акта и е наложена 1 текуща санкция.  Издадени  са 4 наказателни постановления на обща стойност 2 500 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 7 231,91 лв.  

     Наложените администратовно наказателни мерки през отчетния период са предимно за неподдържане на пречиствателни съоръжения в техническа и експлоатационна изправност, изпускане на отпадъчни води неотговарящи на индивидуалните емисионни ограничения, за нерегламентирано изгаряне на отпадъци и за извършване на дейности с отпадъци без разрешително. Издадено е наказателно постановление за сеч на дървесна и храстова растителност в нарушение на условие от решение  на директора на екоинспекцията. Акт е съставен и на физическо лице за притежаване на защитен вид в нарушение на ЗБР.