РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Наказателни постановления за над 34 000 лв. издадоха екоекспертите през първия месец на годината
01/02/2013

     През месец януари експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 72 проверки на 70 обекта. Дадени са 50 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 10 акта и са наложени 4 текущи санкции.  Издадени  са 5 наказателни постановления на обща стойност 34 400 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 26 948 лв.  

     Издадено е наказателно постановление за 30 000 лв. на площадка за ОЧЦМ (отпадъци от черни и цветни метали) в Хасково, затова че са приети от физически лица отпадъци от черни и цветни метали, които нямат битов характер (оголени медни кабели). Три наказателни постановления са издадени на физически лица за събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали без да притежават разрешения за извършване на дейности с отпадъци. Другото наказателно постановление е за неводене на отчетност по отпадъците, съгласно изискванията на ЗУО. Съставените актове и наложени санкции са предимно за неподдържане на пречиствателни съоръжения в техническа и експлоатационна изправност и за неспазване на определените в разрешителните за заустване индивидуални емисионни ограничения.