РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Наказателни постановления за над 34 000 лв. издадоха екоекспертите през първия месец на годината
01/02/2013

     През месец януари експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 72 проверки на 70 обекта. Дадени са 50 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 10 акта и са наложени 4 текущи санкции.  Издадени  са 5 наказателни постановления на обща стойност 34 400 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 26 948 лв.  

     Издадено е наказателно постановление за 30 000 лв. на площадка за ОЧЦМ (отпадъци от черни и цветни метали) в Хасково, затова че са приети от физически лица отпадъци от черни и цветни метали, които нямат битов характер (оголени медни кабели). Три наказателни постановления са издадени на физически лица за събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали без да притежават разрешения за извършване на дейности с отпадъци. Другото наказателно постановление е за неводене на отчетност по отпадъците, съгласно изискванията на ЗУО. Съставените актове и наложени санкции са предимно за неподдържане на пречиствателни съоръжения в техническа и експлоатационна изправност и за неспазване на определените в разрешителните за заустване индивидуални емисионни ограничения.