РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

МОСВ открива конкурсни процедури за общини и кметства и за училища и детски градини
28/01/2013

     МОСВ открива две конкурсни процедури- за общини и кметства и за училища и детски градини, по които ще бъдат финансирани от ПУДООС дейности по Националната кампания „За чиста околна среда”- 2013г. на тема „Обичам природата– и аз участвам”. Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура на гражданите и младите хора и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер съответно до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за учебни заведения.

     С реализацията на дейностите по Националната кампания „За чиста околна среда”- 2013 г.  се цели постигане на резултати на територията на цялата страна. Предоставена е възможност за финансиране на дейности от материален характер, пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите, кандидатстващи с проекти. С доброволния труд на гражданите, участващи в проектите на общини и кметства, ще се осъществи залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

     Крайният срок за подаване на проектните предложения  е 18 февруари 2013г. вкл. Подават се заявления в ПУДООС, гр. София в свободна форма, като се следва последователността по съдържанието на проекта, указана в поканите за кандидатстване за съответните групи бенефициенти:

     Допълнителна информация относно Кампанията „За чиста околна среда– 2013 г." може да получите от ПУДООС на тел: 02/9406540, 02/9406062, 02/9406652.

     Одобрени проекти в региона за 2012 г. Тук.

МОСВ