РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

МОСВ открива конкурсни процедури за общини и кметства и за училища и детски градини
28/01/2013

     МОСВ открива две конкурсни процедури- за общини и кметства и за училища и детски градини, по които ще бъдат финансирани от ПУДООС дейности по Националната кампания „За чиста околна среда”- 2013г. на тема „Обичам природата– и аз участвам”. Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура на гражданите и младите хора и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер съответно до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за учебни заведения.

     С реализацията на дейностите по Националната кампания „За чиста околна среда”- 2013 г.  се цели постигане на резултати на територията на цялата страна. Предоставена е възможност за финансиране на дейности от материален характер, пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите, кандидатстващи с проекти. С доброволния труд на гражданите, участващи в проектите на общини и кметства, ще се осъществи залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

     Крайният срок за подаване на проектните предложения  е 18 февруари 2013г. вкл. Подават се заявления в ПУДООС, гр. София в свободна форма, като се следва последователността по съдържанието на проекта, указана в поканите за кандидатстване за съответните групи бенефициенти:

     Допълнителна информация относно Кампанията „За чиста околна среда– 2013 г." може да получите от ПУДООС на тел: 02/9406540, 02/9406062, 02/9406652.

     Одобрени проекти в региона за 2012 г. Тук.

МОСВ