РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

„Влажни зони и управление на водите" е темата на Световния ден на влажните зони- 2013
30/01/2013

     Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. През 2013г. темата на кампанията е „Влажни зони и управление на водите" и ще се проведе под мотото "Влажните зони съхраняват водата". 

     През 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони– Рамсарска конвенция. В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 35 273 хектара. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”. Световния ден на влажните зони ще бъде отбелязан традиционно в страната с информационни и образователни кампании с активното участие на ученици, училища, детски градини и университети, които ще представят открити уроци, изложби, презентации, брошури и други инициативи. 

     На интернет страницата на Рамсарската конвенция- http://www.ramsar.org , на ниво Activities/World Wetlands Day/ Index for WWD2013/ са публикувани мостри на материали „Рибарите Том и Тина и видрата Отти” и „Тематични комикси”, които децата сами могат да изрежат, оцветят и изработят по време на кампанията под формата на тематични занимания. След 30 януари в екоинспекцията  ще бъдат на разположение плакати и презентация по темата.

      Екоклубовете от Спортно училище "Ст.Караджа" и ОУ "Н.Й.Вапцаров" в Хасково са заявили желание да посетят регионалната екоинспекция по повод Световния ден на влажните зони. На учениците ще бъде представена презентация по темата под формата на открит урок. Предварително на всички училища и детски градини в региона са предоставени информационно образователни материали за провеждане на тематични уоци и занимания. 

     РИОСВ- Хасково кани детските и учебни заведения на територията на областите Хасково и Кърджали да се включат със свои и съвместни образователни инициативи по повод отбелязването на Световния ден на влажните зони, който е първият празник от природния календар за годината. Своите инициативи в кратък текст със снимки следва да изпратят до РИОСВ- Хасково до 15.02.2013г. на е-адрес: [email protected]

     Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в повърхностния й слой, целогодишно или сезонно. Това са екосистеми, в които водата е основния фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Те могат да бъдат естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода. Естествените влажни зони са едни от най-скъпите ни природни богатства. Те са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята. Съхраняват незаменими местообитания на редки животински и растителни видове. Имат изключително важна роля за кръговрата на водата като възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води. Особено ценна е способността им да пречистват преминаващите през тях води. Не случайно на много места по света се изграждат пречиствателни станции имитиращи естествените блата. Влажните зони имат много важна роля и в предпазването от наводнения, като поемат и задържат голяма част от повърхностните води. В тях се съхраняват големи количества въглерод, което ги прави изключително  важни за предотвратяване на промените в климата. Влажните зони имат важно значение за живота на местното население като водоизточник, място за риболов, събиране на билки, дърводобив и др. Не на последно място влажните зони предлагат добри условия за развитие на различни видове туризъм. Влажните зони са изключителни уязвими екосистеми – силно чувствителни към замърсяване, промени във водните течения и други. През  XX век у нас а и в световен мащаб голяма част от тях са били пресушени или силно изменени.  Днес тези екосистеми заемат едва 0,1% от територията на България и са сред най-приоритетните за опазване обекти. Голяма част от организмите, които разчитат за своето оцеляване основно на влажните зони са редки или застрашени от изчезване.

За допълнителна информация Тук. Проведени инициативи в региона Тук.