РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Министър Нона Караджова подписа договор за изграждане на водна инфраструктура в община Кърджали
18/01/2013

Mинистър Нона Караджова и кметът на община Кърджали Хасан Азис подписаха договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Кърджали. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на стойност 69,9 млн. лв.

На церемонията присъстваха още Иванка Таушанова – областен управител на Кърджали, народният представител Цвета Караянчева, членове на общинския съвет на Кърджали и др.

По време на подписването министър Караджова подчерта важността на проекта, като освен екологичните ползи за града, реализацията му ще донесе много социални и икономически ползи за региона. „След приключването на проекта около 54 хиляди жители в община Кърджали ще бъдат свързани към пречиствателната станция. С въвеждането й в експлоатация се очаква да бъде преустановено изливането на непречистени води в р. Арда, която е и трансгранична река. С изграждането и реконструирането на 23 км. канализационна и 14 км. водопроводна мрежи ще се подобри качеството на питейната вода и ще се спестят водни ресурси. По време  и след  реализацията на проектните дейности ще бъдат  осигурени нови работни места”.

От своя страна кметът на Кърджали благодари на екипа на Министерството на околната среда и водите за оказаната помощ и подкрепа за този важен за града проект: „Това е най-значимият и голям проект, който общината ще изпълнява от 50 години насам.” По приоритетна ос 1 на Оперативна програма «Околна среда» - „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места”, са договорени близо 3,9 млрд. лв. (155,5 % от средствата за сектора). От тях са изплатени  над 454 млн. лв. В изпълнение са 136  проекта на стойност 3,74 млрд. лв.
 

МОСВ