РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Министър Нона Караджова подписа договор за изграждане на водна инфраструктура в община Кърджали
18/01/2013

Mинистър Нона Караджова и кметът на община Кърджали Хасан Азис подписаха договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Кърджали. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на стойност 69,9 млн. лв.

На церемонията присъстваха още Иванка Таушанова – областен управител на Кърджали, народният представител Цвета Караянчева, членове на общинския съвет на Кърджали и др.

По време на подписването министър Караджова подчерта важността на проекта, като освен екологичните ползи за града, реализацията му ще донесе много социални и икономически ползи за региона. „След приключването на проекта около 54 хиляди жители в община Кърджали ще бъдат свързани към пречиствателната станция. С въвеждането й в експлоатация се очаква да бъде преустановено изливането на непречистени води в р. Арда, която е и трансгранична река. С изграждането и реконструирането на 23 км. канализационна и 14 км. водопроводна мрежи ще се подобри качеството на питейната вода и ще се спестят водни ресурси. По време  и след  реализацията на проектните дейности ще бъдат  осигурени нови работни места”.

От своя страна кметът на Кърджали благодари на екипа на Министерството на околната среда и водите за оказаната помощ и подкрепа за този важен за града проект: „Това е най-значимият и голям проект, който общината ще изпълнява от 50 години насам.” По приоритетна ос 1 на Оперативна програма «Околна среда» - „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места”, са договорени близо 3,9 млрд. лв. (155,5 % от средствата за сектора). От тях са изплатени  над 454 млн. лв. В изпълнение са 136  проекта на стойност 3,74 млрд. лв.
 

МОСВ